Synology ra mắt dịch vụ mới – Synology Replacement System (SRS)

Synology ra mắt dịch vụ mới – Synology Replacement System (SRS)

synology srs 920x445 1

Dịch vụ Synology Replacement System (SRS) đã được ra mắt tại Việt Nam vào 01/08. SRS là dịch vụ thay thế khi NAS gặp lỗi phần cứng, tại Việt Nam dịch vụ sẽ hỗ trợ danh sách sản phẩm bên dưới:

  • Series 19: RS1219+
  • Series 18: FS1018, RS3618xs, RS2818RP+, RS2418+, RS2418RP+, RS818+, RS818RP+, RX418.
  • Series 17: FS3017, FS2017, RS18017xs+, RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617RPxs, RS217, RX2417sas, RX1217sas, RX1217RP, RX1217.
  • Series 16: RS816.
  • Series 15: RC18015xs+, RXD1215sas.

Nếu như NAS của doanh nghiệp gặp vấn đề về phần cứng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới các hoạt động của công ty và mất nhiều thời gian để đổi sản phẩm mới.

Synology hỗ trợ vận chuyển miển phí việc thay thế và nhận lại thiết bị lỗi và sẽ gửi thiết bị thay thế sớm nhất vào ngày làm việc tiếp theo sau khi mẫu xin thay thế được chấp thuận. Với dịch vụ RMA thường yêu cầu khách hàng trả sản phẩm bị lỗi trước, SRS hỗ trợ kịp thời bằng cách gửi trước sản phẩm thay thế để giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động của dữ liệu.

Synology sẽ gửi thông báo đến email về tình trạng dịch vụ và cho phép kiểm tra trực tuyến tại: https://account.synology.com


You've just added this product to the cart: