Synology – Làm sao để đảm bảo dịch vụ chuyển file chất lượng?

Synology – Làm sao để đảm bảo dịch vụ chuyển file chất lượng?

iStock 852834906 Converted 1

Giờ đây, bạn có toàn quyền kiểm soát tài nguyên băng thông của mình khi truyền bằng Presto File Server , được hỗ trợ bởi Synology Internet Transfer Accelerator (SITA), hỗ trợ nén để tăng tốc độ truyền dữ liệu lớn từ khoảng cách xa. Với tốc độ cao nhất mà băng thông của bạn có thể đạt được, nếu mạng bị tắc nghẽn với các tệp ưu tiên thấp hơn hoặc dữ liệu không khẩn cấp, chất lượng truyền sẽ vẫn thấp.

Tự động điều chỉnh mức độ ưu tiên công việc

Mức độ ưu tiên có thể được xác định theo hai cách:

  1. Đang được phân phối hoặc chuyển giao
  2. Có bao nhiêu tài nguyên được bảo đảm

Thứ nhất là trực quan và dễ điều chỉnh. Đối với các tác vụ chuyển ngẫu nhiên được kích hoạt theo cách thủ công, Trình quản lý Task Manager tích hợp trên Presto cho phép sắp xếp lại hàng đợi một cách động.

Nếu việc chuyển giao được thực hiện theo một lịch trình, bạn có thể quyết định xem một nhiệm vụ có nên được thực hiện trước các nhiệm vụ khác hay không bằng cách đặt phần còn lại để chạy sau nhiệm vụ được ưu tiên. Tư duy này cũng có thể áp dụng nếu bạn đang trao đổi tệp giữa hai NAS Synology được cấp phép, có nghĩa là trước tiên bạn có thể gửi tệp đến các trang web có nhu cầu cấp thiết hơn các trang web còn lại.

Bây giờ, thứ tự đã được tối ưu hóa, đã đến lúc đảm bảo các tài nguyên để các tác vụ này có thể chạy một cách tối ưu.

Điều đầu tiên bạn muốn chắc chắn là không có gì khác ngoài nhiệm vụ được ưu tiên này có thể chiếm băng thông trong quá trình truyền. Điều này có thể được cấu hình bằng cách hạ thấp thiết bị tác vụ truyền đồng thời từ ba thiết bị mặc định xuống một thiết bị cùng một lúc.

Trong các trường hợp chia sẻ Internet với người khác, chúng tôi khuyên bạn nên tận dụng cài đặt băng thông tối thiểu. Điều tốt nhất mà băng thông tối thiểu có thể làm cho bạn là bất kể có bao nhiêu người đang chia sẻ Internet với bạn, bạn chắc chắn rằng dữ liệu của mình ít nhất sẽ được gửi với tốc độ mà bạn cho là phù hợp. Tốc độ nhanh chóng để phân phối tệp của bạn sẽ không bị cản trở bởi các gói khác ít khẩn cấp hơn. Một lợi ích khác của việc thiết lập băng thông tối thiểu là dự đoán tốt hơn theo thời gian đến.

Kiểm soát tốt hơn mọi nhiệm vụ chuyển giao

Khi nói đến việc cải thiện chất lượng truyền, bạn có thể chia sẻ tầm quan trọng tương đương bằng cách điều chỉnh mức độ ưu tiên của nhiệm vụ để bạn có thể dự đoán chính xác hơn về tất cả các nhiệm vụ chuyển và toàn quyền kiểm soát trạng thái chuyển.

Với các điều kiện có thể kiểm soát, bao gồm thời điểm chuyển giao sẽ diễn ra, với mức độ ưu tiên nào, và hơn hết, ở tốc độ nào trên giây, dự đoán thời gian đến có thể chính xác đến từng giây. Loại trừ các tình huống như gián đoạn Internet, sẽ tự động tiếp tục, bạn có thể chỉ định rằng tệp của mình chỉ đến đúng giờ hoặc sớm hơn dự kiến.

Và quản trị viên luôn có thể theo dõi trạng thái chuyển của từng luồng, ngẫu nhiên hoặc theo lịch trình, và thậm chí cả các nhánh.


You've just added this product to the cart: