Sửa lỗi

 • Nguyên Nhân: Một disk để sao lưu bị bad sectors, dẫn đến sao lưu hiển thị lỗi khi đọc dữ liệu khối trong khi tải lên.
 • Giải Pháp: 
chạy Windows Event Viewer để xác nhận nguyên nhân của sự cố: a. Click Start > Windows Administrative Tools > Event Viewer để mở ứng dụng. b. Trong bảng điều khiển bên trái, click Windows Logs để mở rộng danh sách. c. Nếu thông báo lỗi hiển thị tương tự như thông báo bên dưới, hãy thực hiện quét toàn bộ đĩa và sửa chữa các bad sector, hoặc thay thế ổ đĩa bị hỏng, trước khi thực hiện nhiệm vụ sao lưu.
Nguyên nhân: Có các nhà cung cấp VSS (Volume Shadow Copy Service) khác trên PC, và đã xảy ra lỗi khi các nhà cung cấp VSS này tạo snapshot. Các vấn đề tương thích với các ứng dụng của bên thứ ba khác cũng có thể kích hoạt mã lỗi này. Giải pháp:
 • Nhập cmd vào thanh tìm kiếm Windows.
 • Nhấp chuột phải vào Command Prompt tiêu đề và sau đó chọn Run as administrator
 • Nhập lệnh Vssadmin list providers để xem có nhà cung cấp VSS nào khác trên PC không

a. Nếu không có nhà cung cấp VSS nào khác, chỉ có Nhà cung cấp Microsoft Software Shadow Copy sẽ xuất hiện theo mặc định.

b. Nếu có các nhà cung cấp VSS khác, họ sẽ xuất hiện trong cửa sổ Dấu nhắc Lệnh.
 • Nếu có bất kỳ nhà cung cấp VSS nào ngoài Microsoft Software Shadow Copy Provider, hãy xóa chúng trước khi tiến hành sao lưu.
Nguyên nhân: Shadow Sao chép của volume được chỉ định không được hỗ trợ kể từ phiên bản Windows 10 1903, cung cấp Tính năng Windows Sandbox. Do đó, hệ thống không thể snapshot cho volume này một cách chính xác. Giải pháp: Hãy chắc chắn rằng bạn đã cập nhật Active Backup for Business lên phiên bản 2.1.0 trở lên. Bạn có thể truy cập DSM > Package Center hoặc Download Center và cài đặt phiên bản mới nhất.
Nguyên nhân: Trong quá trình tạo phương tiện khôi phục USB, nếu thư mục được gắn kết chứa bất kỳ tệp hoặc thư mục nào, nó sẽ dẫn đến mã lỗi này Giải pháp:  Trước khi sử dụng lệnh "dism" để gắn kết một thư mục, hãy đảm bảo rằng thư mục đó không chứa bất kỳ tệp và thư mục nào. Ghi chú: Để biết thêm thông tin về lệnh "dism", vui lòng tham khảo bài viết này.
Nguyên nhân: Thư mục không thể được unmount thành công. Điều này thường được gây ra bởi các ứng dụng vẫn có tệp được mở trong thư mục mount. Giải pháp: Vui lòng đóng các ứng dụng hoặc Windows File Explorer, nhấn Windows key + R và thực hiện lệnh sau: Dism.exe /UnMount-Wim /MountDir:"F:\winpe\mount" /Discard Trong lệnh này, thay thế "F" bằng ký tự ổ đĩa của bạn.
Nguyên nhân: Vì tệp $BadClus trong $MFT ( tập tin tổng thể) NTFS đang ghi các thành phần xấu, một lỗi sẽ xảy ra khi volume shadow đang được truy cập. Giải pháp:
 • Nhấn Windows Key + để hiển thị menu tác vụ người dùng
 • Click Command Prompt (Admin) trong menu.
 • Click Yes để xác nhận khởi chạy Command Prompt với tư cách administrator.
 • Trong cửa sổ Command Prompt, nhập dòng lệnh sau:
chkdsk /R X:\
Lưu ý: "X" được thay thế bằng ký tự ổ đĩa thực tế của bạn.
Nguyên nhân: Thư mục mount là một điểm gắn kết cho các hình ảnh Windows Imaging Format (.wim) khác. Một WIM trước đó đã không được unmount kết thúc. Giải pháp: Nhấn Windows key + R và thực hiện lệnh sau để ngắt kết nối WIM trước đó: Dism.exe /UnMount-Wim /MountDir:"F:\winpe\mount" /Discard Trong lệnh này, thay thế "F" bằng ký tự ổ đĩa của bạn.
Nguyên nhân: Cài đặt cấu hình sai trong Windows Deployment Image Servicing và Management (DISM) khiến dữ liệu không chính xác được ghi vào "boot.wim", một tập tin phục hồi có thể khởi động Windows Preinstallation Environment (Windows PE). Giải pháp:  a. Trên máy khách của bạn, vào Start > Windows System, nhấp chuột phải vào Command Prompt và chọn Run as administrator. b. Thực hiện lệnh sau: DISM.exe /Cleanup-Wim c. Nhấn phím Windows + R, gõ "regedit" và click OK. d. Trong Registry Editor, vào Computer >  HKEY_LOCAL_MACHINE >  SOFTWARE >  WIMMount >  Mounted Images. e. Đảm bảo rằng code trong REG_SZ đã bị xóa. f. Bây giờ bạn có thể kết nối lại recovery media để xác minh xem nội dung chính xác có được ghi vào "boot.wim" hay không.
Mô tả: Khi mã lỗi 0x80070015 xuất hiện, Synology Active Backup for Business Recovery Media Creator sẽ định dạng thiết bị USB được sử dụng làm phương tiện khôi phục. Nếu bạn vẫn không thể truy cập USB sau khi hệ thống định dạng, vui lòng tham khảo phương pháp sau để định dạng thủ công thông qua Windows Command Prompt (cmd). Giải pháp: Vui lòng làm theo các bước dưới đây để định dạng USB của bạn.
 • chạy Windows Command Prompt và nhập lệnh bên dưới.
  diskpart
 • Nhập lệnh bên dưới để hiển thị tất cả các đĩa trên máy tính.
  list disk
 • Nhập lệnh bên dưới và thay thế "X" bằng số thiết bị USB
  select disk X
 • Nhập lệnh bên dưới nếu thiết bị USB là Offline bên trong cột Status ( Bỏ qua bước này nếu nó là Online)
  online disk
 • Nhập lệnh bên dưới để xóa thuộc tính trên thiết bị USB
  clean
 • Nhập lệnh bên dưới để chuyển đổi bảng phân vùng của thiết bị USB sang kiểu phân vùng Master Boot Record (MBR)
  convert mbr
 • Nhập lệnh bên dưới để tạo phân vùng cho thiết bị USB
  create partition primary
 • Nhập lệnh bên dưới để chọn phân vùng đĩa 1
  select part 1
 • Nhập lệnh bên dưới để đánh dấu phân vùng là hoạt động
  active
 • Nhập lệnh bên dưới và thay thế "NAME" bằng tên bạn muốn cho thiết bị USB
  format fs=ntfs label=NAME quick
 • Nhập lệnh bên dưới và thay thế ""VOLUME"" bằng ký tự ổ đĩa bạn muốn gán cho thiết bị USB.
  assign letter=VOLUME
 • Nhập lệnh bên dưới để xác nhận rằng các lệnh trong các bước trước được áp dụng cho thiết bị USB và nó được định dạng thành công.
  list volume
Nguyên nhân: Lỗi này có thể xảy ra do một trong những điều sau đây :
 • Hệ điều hành Windows đã không được cập nhật trong một thời gian.
 • Windows ADK v1703 đã được cài đặt và Secure Boot đã được kích hoạt thông qua BIOS.
Giải pháp: 
 • Phương pháp 1: Cập nhật hệ điều hành Windows. File Windows update có thể được lấy từ Microsoft Support
 • Phương pháp 2: Nếu vấn đề vẫn còn sau khi bạn thử phương pháp trên, vui lòng đảm bảo Windows ADK được cài đặt trên phương tiện khôi phục bằng Synology Active Backup for Business Recovery Media Creator (tức là không cài đặt thủ công Windows ADK). Windows ADK sẽ được cài đặt khi bạn nhấp vào Create để tạo phương tiện khôi phục trên Synology Active Backup for Business Recovery Media Creator. Nếu Windows ADK được cài đặt thủ công, vui lòng xóa nó và cài đặt lại bằng Synology Active Backup for Business Recovery Media Creator.