Tôi có thể sao lưu các tệp từ nhiều máy chủ NAS Synology sang Sao lưu C2 không?

Có, dữ liệu được lưu trữ trên nhiều máy chủ NAS Synology có thể được sao lưu vào cùng một không gian lưu trữ của tài khoản C2 Backup.