Tôi có thể sao lưu các tập tin từ máy tính để bàn / máy tính xách tay không?

Không, dữ liệu chỉ có thể được sao lưu từ máy chủ NAS Synology thông qua Hyper Backup.