Tôi có thể di chuyển các ổ đĩa cứng sau khi thiết lập các cụm khả dụng cao không?

Trước khi tạo một cụm có tính sẵn sàng cao, trước tiên bạn phải thiết lập âm lượng hoặc iSCSI LUN. Sau khi tạo không gian lưu trữ, vui lòng không di chuyển các ổ đĩa được sử dụng để tạo âm lượng hoặc iSCSI LUN trong máy chủ hoạt động và thụ động, và đảm bảo loại và kích thước đĩa của hai máy chủ phải giống nhau.