Tôi cần gì để sử dụng Sao lưu C2 Synology?

Bạn cần có Tài khoản Synology và máy chủ NAS Synology vật lý được cài đặt với DSM 6.0 (hoặc cao hơn) và Hyper Backup 2.1.2 (hoặc cao hơn).