Tại sao đồng bộ hóa dữ liệu đến máy chủ thụ động không thành công?

Nếu bạn thấy thông báo lỗi cho biết rằng dữ liệu không được đồng bộ hóa với máy chủ thụ động trong cụm khả dụng cao, rất có thể nguyên nhân là do lỗi kết nối Heartbeat hoặc không gian lưu trữ bị hỏng trên máy chủ hoạt động hoặc bị động.

  • Kết nối Hearbeat bất thường: Vui lòng kiểm tra trạng thái của giao diện Heartbeat trên cả máy chủ hoạt động và thụ động.
  • Không gian lưu trữ trên máy chủ thụ động bị hỏng: Nếu không gian lưu trữ trên máy chủ thụ động gặp sự cố, dữ liệu được lưu trữ trên máy chủ thụ động cũng bị mất. Bạn phải thay thế ổ đĩa bị lỗi bằng một ổ đĩa mới, đi đến Synology High Av Available > Storage và nhấp vào Repair  để sửa chữa không gian lưu trữ bị hỏng. Sau khi sửa chữa xong, hệ thống sẽ đồng bộ dữ liệu trở lại máy chủ khác trong cụm. Thời gian cần thiết phụ thuộc vào kích thước của tổng dữ liệu của bạn.