Synology- Fix lỗi Active Backup for Business code 23

  • Nguyên Nhân: Một disk để sao lưu bị bad sectors, dẫn đến sao lưu hiển thị lỗi khi đọc dữ liệu khối trong khi tải lên.
  • Giải Pháp: 

chạy Windows Event Viewer để xác nhận nguyên nhân của sự cố:

a. Click Start > Windows Administrative Tools > Event Viewer để mở ứng dụng.

1 1 1

b. Trong bảng điều khiển bên trái, click Windows Logs để mở rộng danh sách.
2 1 1

c. Nếu thông báo lỗi hiển thị tương tự như thông báo bên dưới, hãy thực hiện quét toàn bộ đĩa và sửa chữa các bad sector, hoặc thay thế ổ đĩa bị hỏng, trước khi thực hiện nhiệm vụ sao lưu.

3 1 1