Synology – Cách khắc phục lỗi Active Backup for Business code 0xC142011D

Nguyên nhân: Cài đặt cấu hình sai trong Windows Deployment Image Servicing và Management (DISM) khiến dữ liệu không chính xác được ghi vào “boot.wim”, một tập tin phục hồi có thể khởi động Windows Preinstallation Environment (Windows PE).

Giải pháp: 

a. Trên máy khách của bạn, vào Start > Windows System, nhấp chuột phải vào Command Prompt và chọn Run as administrator.

b. Thực hiện lệnh sau:

DISM.exe /Cleanup-Wim

c. Nhấn phím Windows + R, gõ “regedit” và click OK.

d. Trong Registry Editor, vào Computer >  HKEY_LOCAL_MACHINE >  SOFTWARE >  WIMMount >  Mounted Images.

e. Đảm bảo rằng code trong REG_SZ đã bị xóa.

code

f. Bây giờ bạn có thể kết nối lại recovery media để xác minh xem nội dung chính xác có được ghi vào “boot.wim” hay không.