Synology – Cách khắc phục lỗi Active Backup for Business code 0x8004230f

Nguyên nhân: Có các nhà cung cấp VSS (Volume Shadow Copy Service) khác trên PC, và đã xảy ra lỗi khi các nhà cung cấp VSS này tạo snapshot. Các vấn đề tương thích với các ứng dụng của bên thứ ba khác cũng có thể kích hoạt mã lỗi này.

Giải pháp:

  • Nhập cmd vào thanh tìm kiếm Windows.
  • Nhấp chuột phải vào Command Prompt tiêu đề và sau đó chọn Run as administrator
  • Nhập lệnh Vssadmin list providers để xem có nhà cung cấp VSS nào khác trên PC không

a. Nếu không có nhà cung cấp VSS nào khác, chỉ có Nhà cung cấp Microsoft Software Shadow Copy sẽ xuất hiện theo mặc định.code

b. Nếu có các nhà cung cấp VSS khác, họ sẽ xuất hiện trong cửa sổ Dấu nhắc Lệnh.

  • Nếu có bất kỳ nhà cung cấp VSS nào ngoài Microsoft Software Shadow Copy Provider, hãy xóa chúng trước khi tiến hành sao lưu.