Synology – Cách khắc phục lỗi Active Backup for Business code 0x8004230c

Nguyên nhân: Shadow Sao chép của volume được chỉ định không được hỗ trợ kể từ phiên bản Windows 10 1903, cung cấp Tính năng Windows Sandbox. Do đó, hệ thống không thể snapshot cho volume này một cách chính xác.

Giải pháp: Hãy chắc chắn rằng bạn đã cập nhật Active Backup for Business lên phiên bản 2.1.0 trở lên. Bạn có thể truy cập DSM > Package Center hoặc Download Center và cài đặt phiên bản mới nhất.