Synology – Cách khắc phục lỗi Active Backup for Business code 0x241

Nguyên nhân: Lỗi này có thể xảy ra do một trong những điều sau đây :

  • Hệ điều hành Windows đã không được cập nhật trong một thời gian.
  • Windows ADK v1703 đã được cài đặt và Secure Boot đã được kích hoạt thông qua BIOS.

Giải pháp: 

  • Phương pháp 1: Cập nhật hệ điều hành Windows. File Windows update có thể được lấy từ Microsoft Support
  • Phương pháp 2: Nếu vấn đề vẫn còn sau khi bạn thử phương pháp trên, vui lòng đảm bảo Windows ADK được cài đặt trên phương tiện khôi phục bằng Synology Active Backup for Business Recovery Media Creator (tức là không cài đặt thủ công Windows ADK). Windows ADK sẽ được cài đặt khi bạn nhấp vào Create để tạo phương tiện khôi phục trên Synology Active Backup for Business Recovery Media Creator. Nếu Windows ADK được cài đặt thủ công, vui lòng xóa nó và cài đặt lại bằng Synology Active Backup for Business Recovery Media Creator.