Sự khác biệt về tính năng giữa Synology Drive và Cloud Station là gì?

Bảng dưới đây hiển thị sự khác biệt giữa hai bộ về tính năng. Synology Drive là sự kế thừa hoàn toàn cho Cloud Station với các chức năng quản lý, chia sẻ, đồng bộ hóa và cộng tác hiệu quả hơn. Hãy chắc chắn đọc bài viết này trước khi nâng cấp lên Synology Drive.

Suites Ổ đĩa Synology Trạm mây
Package Synology Drive Server Cloud Station Server & ShareSync
Máy chủ đồng bộ hóa cho nhiều nền tảng v v
Lên đến 32 phiên bản lịch sử v v
Xoay phiên bản định kỳ v x
Tích hợp quyền ACL v v
Phục hồi tập tin tại thời điểm v v
Tích hợp LDAP / AD v v
Quản lý tập tin cổng thông tin web v x
Liên kết chia sẻ tập tin v v
Hạn chế tải xuống liên kết chia sẻ v x
Chỉnh sửa trực tuyến v (Integrated with Synology Office) x
Quản lý tệp được chia sẻ bởi người khác v x
Nhật ký hoạt động v v
Đăng nhập v x
Sao lưu ứng dụng qua Hyper Backup v x
Đồng bộ hóa thư mục chia sẻ một hoặc hai chiều giữa nhiều máy chủ NAS Synology v (Synology Drive ShareSync as NAS client) v
Ứng dụng máy tính để bàn Synology Drive Client Cloud Station Drive & Cloud Station Backup
Đồng bộ hóa thời gian thực v v
Đồng bộ hóa các tệp được chia sẻ bởi những người khác v x
Đồng bộ hai chiều v v
Đồng bộ theo yêu cầu trên máy tính Windows 10 ( Tìm hiểu thêm ) v x
Đồng bộ hóa chỉ tải xuống v v
Đồng bộ hóa chỉ tải lên v x
Chia sẻ liên kết tạo v v
Đồng bộ hóa tập tin Office v x
Sao lưu tệp từ máy tính Windows, Mac, Ubuntu trong thời gian thực v v
Chế độ sao lưu dự phòng và thủ công linh hoạt v x
Khôi phục tập tin phía khách hàng v v
Ứng dụng di động Synology Drive DS cloud
Trình duyệt ổ đĩa trực tuyến v x (chỉ các tệp cục bộ được đồng bộ hóa)
Các tệp truy cập ngoại tuyến và tự động cập nhật v v
Duyệt tập tin Office v x
Quản lý tệp được chia sẻ bởi người khác v x
Đồng bộ hóa từ thiết bị đến máy chủ x v
Tích hợp với tệp iOS v x
Tích hợp làm kho lưu trữ Microsoft Office v x