Sản phẩm Synology có hỗ trợ ổ đĩa DVD-RW, DVD-ROM, CD-ROM hoặc CD-RW ngoài không?

Không. Hiện tại Sản phẩm Synology không hỗ trợ sử dụng với bất kỳ ổ đĩa DVD-RW, DVD-ROM, CD-ROM hoặc CD-RW bên ngoài nào được kết nối.