Sản phẩm Synology có hỗ trợ chức năng quét hoặc fax của máy in All-in-One không?

Không. Synology Product chỉ hỗ trợ chức năng in cho các máy in All-in-One hiện có trên thị trường.