Mất bao lâu để sao lưu lần đầu tiên?

Tốc độ sao lưu được xác định bởi băng thông Internet, lưu lượng mạng, số lượng tệp cần sao lưu và các yếu tố khác. Do đó, không thể đảm bảo tốc độ cụ thể để sao lưu tệp vào Sao lưu C2. Nói chung, với tốc độ tải lên 20 Mb / giây, có thể mất khoảng 3 ngày để truyền dữ liệu 500 GB.