Làm sao để biết NAS Synology phù hợp để chạy MailPlus không?

Đối với mọi kiểu máy được MailPlus hỗ trợ, bạn có thể tìm thấy hai tham số sau trong phần MailPlus trên trang thông số kỹ thuật của nó:

Tham số Sự miêu tả Ví dụ (DS1815 +)
Số máy khách MailPlus được đề xuất Số lượng người dùng được đề xuất tối đa khi chỉ ứng dụng web MailPlus hoặc ứng dụng di động MailPlus đang được sử dụng để truy cập email Lên đến 150
Hiệu suất máy chủ tối đa Lượng email tối đa MailPlus Server có thể xử lý hàng ngày 362.000 email mỗi ngày
(Khoảng 11,6 GB)