Làm cách nào để tôi đăng ký Sao lưu C2?

Gói dự phòng có thể được mua thông qua thủ tục đăng ký thông qua Hyper Backup bằng thẻ tín dụng hợp lệ. Khi bạn hoàn tất thủ tục đăng ký, chúng tôi sẽ cung cấp cho tài khoản của bạn bản dùng thử miễn phí 30 ngày để cho phép bạn đánh giá liệu gói được chọn có đáp ứng nhu cầu sao lưu của bạn hay không.