Làm cách nào để thanh toán cho các đăng ký Sao lưu C2 của tôi?

Phương thức thanh toán hiện có là Thẻ tín dụng. Synology C2 chấp nhận Visa, MasterCard và American Express. Đối với các nước EU, Ghi nợ trực tiếp SEPA cũng có sẵn.