Điều gì sẽ xảy ra với dịch vụ Sao lưu C2 của tôi nếu đăng ký của tôi hết hạn?

Đăng ký của bạn sẽ được tự động gia hạn theo gói thuê bao trước đó và Synology sẽ tự động lập lại hóa đơn cho thẻ tín dụng của bạn tùy thuộc vào gói bạn đăng ký. Nếu bạn tắt gia hạn đăng ký tự động trong bảng điều khiển C2 trước ngày hết hạn, đăng ký của bạn sẽ hết hạn và bạn sẽ không được nạp lại khi đăng ký hiện tại kết thúc. Vào ngày thứ bảy sau khi hết hạn, NAS Synology của bạn sẽ ngừng sao lưu dữ liệu lên C2 và dữ liệu sao lưu của bạn sẽ bị xóa sau khi tiếp tục không thanh toán.