Có thể lên lịch bật và tắt nguồn cho NAS Synology không?

Hầu hết các mô hình NAS Synology đều hỗ trợ bật và tắt nguồn theo lịch trình.

Tuy nhiên, tùy chỉnh lên lịch bật và tắt nguồn sau:

  • RC18015xs +
  • DS214se
  • DS115j
  • EDS14