Có thể lấy lại mật khẩu quản trị viên khi quên ?

Bạn có thể đặt lại mật khẩu quản trị viên bằng nút RESET trên Synology NAS / NVR / IP SAN (sau đây gọi là “thiết bị”). Để đặt lại thiết bị Synology, vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn bên dưới.

  1. Xác định vị trí nút RESET trên thiết bị Synology của bạn. Để tìm vị trí chính xác của nút RESET trên thiết bị của bạn, vui lòng tham khảo Hướng dẫn cài đặt phần cứng của thiết bị.
  2. Sử dụng kẹp giấy để ấn nhẹ và giữ nút RESET trong khoảng bốn giây cho đến khi bạn nghe thấy tiếng bíp và nhả nút ngay lập tức.
  3. Nhập  find.synology.com  trong thanh tìm kiếm của trình duyệt web và tìm thiết bị Synology của bạn trên  trang Trợ lý  web. Bạn cũng có thể tìm thấy thiết bị Synology của mình từ tiện ích máy tính để bàn Synology , có thể tải xuống từ Trung tâm tải xuống Synology .