Synology RKM114

*Mount post width must be equal to or greater than 450mm
*Panel width must be equal to or greater than 480mm
*Rack mounting depth: 570mm to 720mm
19-series: RS1219+, RS819
18-series: RX418
16-series: RS816
15-series: RS815, RX415
12-series: RS812(RP)+, RS812
11-series: RS411
10-series: RS810(RP)+, RX410
9-series: RS409(RP)+, RS409, RX4
Rack mounting depth: 570mm to 810mm
20-series: RS820(RP)+
19-series: RS1619xs+
18-series: RS818(RP)+
15-series: RC18015xs+, RS815(RP)+
14-series: RS814(RP)+, RS814

Availability: Hết hàng SKU: SYNOLOGY-RKM114 Danh mục: Từ khóa: ,

Mô tả

Synology RKM114 Rail Kit Mounted, fixed 1U

 1. Chiều rộng cột phải bằng hoặc lớn hơn 450mm
 2. Độ rộng Panel phải bằng hoặc lớn hơn 480mm
 3. Độ sâu của rack mount: 570mm đến 720mm
  • 19-series: RS1219+, RS819
  • 18-series: RX418
  • 16-series: RS816
  • 15-series: RS815, RX415
  • 12-series: RS812(RP)+, RS812
  • 11-series: RS411
  • 10-series: RS810(RP)+, RX410
  • 9-series: RS409(RP)+, RS409, RX4

  Độ sâu của rack mount: 570mm đến 810mm

  • 20-series: RS820(RP)+
  • 19-series: RS1619xs+
  • 18-series: RS818(RP)+
  • 15-series: RC18015xs+, RS815(RP)+
  • 14-series: RS814(RP)+, RS814